Consiglio Regionale del Piemonte

Vai ai contenuti

Minca na Region a l’ha na Ciambrea legislativa, ciamà “Consèj regional”, e un Govern regional, ciamà “Gionta”, cost-sì guidà da un Pressident. La Ciambrea legìslativa e 'l Pressident ëd la Gionta regional a son elegiù dai sitadin ëd minca na Region. A son d’òrgo dla Region ël Consèj regional, ël Pressident ëd la Gionta regional e la Gionta regional. Ël Consèj regional a l’é la Ciambrea legìslativa, elegiuva minca 5 ani a sufragi universal e dirét. A rapresenta 'l Piemont, a esèrcita 'l podèj legìslativ, e an pì le fonsion d’adressa e 'd contròl sël travaj dël govern regional. Ël Pressident ëd la Gionta regional a l’é elegiù a sufragi universal e dirét ansema a l’elession dël Consèj regional. A rapresenta la Region, a dirigg la polìtica dël govern regional e a n’ é responsàbil, a nòmina e a révoca j’assessor; a promulga le lege e a eman-a ij regolament regionaj, a presenta al Consèj ij dissegn ëd lege, a cònvoca j’elessioni e ij referèndum. Se 'l Pressident a perd la fiusa o as dimèt a-j në ven che 'dcò 'l Consèj a dev andess-ne e a venta convoché 'd neuve elession. La Gionta regional a l’é l’òrgo esecutiv ëd la Region. A l’é fàita dal Pressident e da j’Assessor. A masenta 'l programa 'd govern e a-j dà cors a le lege e a le deliberassion dël Consèj. A l’ha 'l podèj d’inissiativa legìslativa e a esèrcita la potestà regolamentar. A pronta 'l bilans dl’ann e 'd pì d’ani e ij document ëd programassion econòmica-finansiaria che a passa a l’aprovassion dël Consèj. A promòv j’arcors ëd legitimità costitussional e ij conflit d’ atribussion ëdans a la Cort Costitussional.